Logo

КОНСУЛТАЦИЯ

Консултацията е в основата на вземането на правилните решения преди да се инвестира в нов проект или във вече съществуващ такъв.

 

ВЗЕМИ КОНСУЛТАЦИЯ

НАШИЯТ ПОДХОД

Свържете се с нас

Свържете се с нас за експертна консултация.

Експертна консултация

Ние ще Ви консултираме за моментното състояние на бизнеса и неговото развитие.

Проект и изпълнение

Ще ръковордим целия процес от проектиране до изпълнение.

НАШАТА ЕКСПЕРТИЗА

Основна цел на дигиталните маркетингови консултации е постигането на синергичен ефект между разнородните маркетингови дейности на Клиента и увеличаване на продажбите.

ДИГИТАЛНА КОНСУЛТАЦИЯ

Дигиталната консултация за изясняване и развиване на нова идея, съдействие за формулиране на мисия, визия, цели, бюджетиране на началната инвестиция и разработване на първоначален бизнес план.

ДИГИТАЛЕН АНАЛИЗ

Анализ на актуалното състояние на дигиталния бизнес, идентифициране на възможностите за развитие и увеличаване на печалбите, анализиране на инфраструктурата в дигитална среда и набелязване на основните приоритети.

Call Now Button